Zavarovanje

Vključitev v socialna zavarovanja

Začasno in občasno delo dijakov in študentov je vključeno v pokojninsko in invalidsko zavarovanje, od te vrste dela se plačujejo polni prispevki (15,5 % dijaka ali študenta in 8,85 % delodajalca), dijakom in študentom pa so priznane tudi sorazmerne pravice iz tega naslova (npr. pokojninska doba).

Od začasnega in občasnega dela dijakov in študentov se prav tako plačuje poseben prispevek za zdravstveno zavarovanje od dohodka pridobljenega z opravljanjem določenih oblik dela v skladu s 55.a členom Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju - ZZVZZ (6,36 %), ki pa gre pri tej obliki dela v breme delodajalca.

Plačuje se tudi prispevek za zavarovanje za poškodbe pri delu in poklicne bolezni, in sicer v deležu od zaslužka dijaka ali študenta (0,53%).

Postopek v primeru nesreče

 1. Prijava nezgode:

  Če se je zgodila nesreča na delovnem mestu, je potrebno le to takoj javiti neposrednemu vodji, delodajalcu. Delodajalec pa mora poskrbeti, da se poleg ogleda mesta nezgode in izpolnitvi prijave nezgode pri delu na obrazcu ER 8, nezgoda prijavi Inšpekciji RS za delo. Prijava se izpolni na priloženem obrazcu, ki je objavljen tudi na spletni strani Inšpektorata RS za delo.

 2. Zdravnik:

  Zdravljenje in predlog za oceno invalidnosti pri invalidski komisiji.

 3. Vloga in uveljavljanje pravic na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje:

  Potrebna dokumentacija, ki jo zahteva ZPIZ:

  • - potrjena prijava o nesreči oz. nezgodi pri delu
  • - potrdilo o plačanem prispevku s strani študentskega servisa
  • - ocena invalidnosti s strani osebnega zdravnika.

Informativno o pokojninski dobi

Izračun pokojninske dobe je vezan na minimalno plačo. V kolikor študent v koledarskem letu zasluži vsaj 12 minimalnih plač (ki trenutno znaša 940,58 EUR), se študentu prizna 12 mesecev pokojninske dobe. V enem letu se študentu prizna največ 12 mesecev pokojninske dobe. Sorazmerno z izplačili študentom se računa pokojninska doba:

1. Primer:
Če študent zasluži v koledarskem letu (vsak mesec nekaj) 940,58 EUR se študentu prizna 1 mesec pokojninske dobe.
 
2. Primer:
Če študent zasluži v koledarskem letu 11.286,96 EUR se študentu prizna 12 mesecev pokojninske dobe.
 
3. Primer:
Če študent zasluži v koledarskem letu 12.000,00 EUR se študentu prizna 12 mesecev pokojninske dobe.
 
4. Primer:
Če študent zasluži v koledarskem letu 470,29 EUR se študentu prizna 0,5 meseca pokojninske dobe.

Okvirna višina pokojnin

Primera, ko oseba dopolni oba pogoja (starost in delovno dobo) za upokojitev s študentskim delom:

 1. Ob predpostavki, da je oseba imela v vsakem koledarskem letu izplačilo vsaj 12 minimalnih plač (kar znaša za leto 2015 - 9.489,00 EUR), bi oseba iz tega naslova prejela približno 500,00 EUR pokojnine.
 2. Ob predpostavki, da je oseba imela v vsakem koledarskem letu izplačilo v višini 12.000,00 EUR, bi oseba iz tega naslova prejela približno 600,00 EUR pokojnine. Sorazmerno z višino izplačila študentu in dijaku se viša tudi pokojnina.