Kako poslovati

Študentski.si opozarja člane

Pred pričetkom dela morajo člani spoštovati naslednja pravila:

  • vsak dogovor pred pričetkom dela si zabeleži in po možnosti pridobi podpis s strani delodajalca
  • pred pričetkom dela poskrbi, da bo napotnica dvignjena - če bo zadevo uredil delodajalec za tebe, preveri kje in kdaj je/bo dvignil napotnico
  • pri svojem študentskem servisu se pozanimaj, ali delodajalca poznajo in kakšne izkušnje imajo z njim
  • pred/ob pričetku dela vztrajaj, da delodajalec napotnico podpiše (tudi ti), da izpolni datum pričetka dela, en izvod napotnice (potrjene in izpolnjene) pa naj ti izroči
  • obljubam o "denarju na roko" lahko nasedaš le, če si 100% prepričan-a, da bo obljuba realizirana
  • v primeru, da ti bo delodajalec nalagal dela, ki so tvegana, se ne boš počutil-a varno ali bo ogroženo tvoje zdravje, zahtevaj ustrezno zaščito in/ali povej delodajalcu, da nisi usposobljen-a za takšno delo
  • verjemi, da se za vsakega dobrega delavca najde dober delodajalec in da je daleč več korektnih in poštenih delodajalcev kot "lumpov" - zato ne odlašaj in nepoštenemu delodajalcu takoj odpovej svoje storitve
  • o morebitni zlorabi takoj opozori svoj študentski servis, Inšpektorat RS za delo in policijo,svoje znance (študente in dijake, ki iščejo delo)

V primeru, da se ne držiš pravil, bo ob morebitnem sporu ali konfliktu iskanje tvoje pravice bistveno oteženo.

Študentski.si obvešča

POMEMBNO

V javnosti kroži stališče delovne inšpekcije, da naj bi bile s 01/01/2007 novosti pri študentskem delu:

"- zdravniški pregledi: za vsako delo študenta in dijaka, preko pooblaščenega koncesionarja naj bi bili po novem potrebni zdravniški pregledi izvršeni pri pooblaščenih specialistih medicine dela."

Mi, Študentski.si, smo na stališču, da se zakonodaja na tem področju s 01/01/2007 ni nič spremenila (že od leta 2002).

Dosedanja praksa in vsa stališča ustreznih organov so do sedaj pravilno tolmačili zakonodajo, da namreč na delovnih mestih, kjer z oceno tveganja ni ugotovljeno posebno tveganje za zdravje, v primeru občasnega in začasnega dela dijakov in študentov preko pooblaščenih koncesionarjev, za dokazilo zdravstvene ustreznosti dijaka in/ali študenta zadostuje potrdilo o opravljenem rednem sistematskem pregledu znotraj izobraževalnega sistema.

Redni sistematski pregled namreč obsega povsem enako vsebino kot t.i. predhodni preventivni zdravstveni pregled iz 6. člena Pravilnika o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev.

(glej: Pravilnik in Zakon o varnosti in zdravju pri delu)

Študentski.si opozarja

Ker je po naših informacijah (podobne informacije so bile tudi v medijih) kar nekaj takšnih študentskih servisov (tako velikih kot malih), ki zaradi spremenjenih pogojev poslovanja ne zmorejo več poravnavati svojih tekočih obveznosti opozarjamo, da naj bodo podjetja in člani še posebej pozorni na to s kakšnimi servisi poslujejo. Prepričani smo, da bodo v primeru stečajev in prisilnih poravnav "problematičnih" servisov kratko potegnili ravno člani (študentje in dijaki).

Previdnost ni odveč.

Prav tako opozarjamo vse študente in dijake, kakor tudi delodajalce, naj poslujejo le in samo s tistimi študentskimi servisi, ki imajo ustrezne koncesije. Če poslujejo s servisi, ki v tekočem letu nimajo koncesije, je delo študentov in dijakov, preko nepooblaščenih organizacij, bistveno drugače obdavčeno. Ali servis ima koncesijo za tekoče obdobje lahko preverite na servisu samem (zahtevate vpogled) ali na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve. Številko naše koncesijske pogodbe smo objavili v rubriki o podjetju.

Cenik administrativnih stroškov

Prenos cenika