Pogosta vprašanja

Naši zaposleni zbirajo vprašanja, ki jim jih člani najpogosteje zastavite in jih zapisujejo semkaj. Kadar se vam poraja vprašanje boste odgovor nanj najverjetnje najhitreje našli na tej strani.

Za prvi vpis v študentski servis potrebujem:

 • Izpolnjen vpisni list ( številka in veljavnost osebnega dokumenta, davčna številka, številka transakcijskega računa)
 • Dokazilo o statusu študenta ali dijaka za tekoče leto (potrdilo o vpisu, študentska ali dijaška izkaznica)

Kopijo kateregakoli dokazila lahko pošljem po pošti, mailu ali faxu. Pošljem lahko potrdilo o vpisu, index, dijaško ali študentsko izkaznico, spričevalo.

Članstvo na študentskem servisu podaljšam vsako šolsko leto z dokazilom o statusu študenta ali dijaka (potrdilo o vpisu, index, študentska ali dijaška izkaznica, spričevalo).
Samo z urejenim članstvom lahko dvignem novo napotnico, pregledujem prosta dela, prejemam pomembna obvestila.

Kot študent še vedno lahko delam tudi ko dopolnim 26 let. Če se vpišem na študij po 26. letu izgubim posebno osebno olajšavo za študente in dijake, ki znaša 2.477,03 €.
Ta olajšava se prizna tudi študentu, ki je starejši od 26 let, če se vpiše na študij do 26. leta starosti (najpozneje v letu, ko je dopolnil 26 let), in sicer za dodiplomski študij za dobo največ šest let od dneva vpisa in za podiplomski študij za največ štiri leta od dneva vpisa).
Če študentu ta olajšava ne pripada, se mu od vsakega nakazila trga akontacija dohodnine 25%.

 • prosta dela lahko pregledujem v naših poslovalnicah: na oglasni deski, v mapicah ali preko interneta. Zapomnim si šifro dela in vprašam na študentski servis, kjer mi posredujejo kontaktne podatke (telefon, podjetje, ime). Hitro pokličem v podjetje, kjer se dogovorim za delo.
 • registriram se na članske strani. Kot registriran uporabnik imam preko svoje osebne strani dostop do vseh kontaktnih podatkov.
 • uredim si brezplačno SMS in mail obveščanje o prostih delih.

To je dokument v katerem se beležijo moje izkušnje, ki jih pridobim s študentskim delom.
E-izkušnje mi bodo v pomoč pri sestavi življenjepisa oz. pri iskanju zaposlitve.
E-izkušnje lahko natisnem na spletni strani, dostopne so vsem, ki so registrirani na članskih straneh.


Vzorec dokumenta e-izkušnje

Lahko si uredim brezplačno sms obveščanje o zaslužkih, natančen pregled zaslužkov pa je imam članskih straneh, kjer se registriram s svojo člansko številko.

To je aplikacija za člane ki mi omogoča:

 • pregled osebnih podatkov
 • spremembo osebnih podatkov
 • pregled oprtih stalnih ter enkratnih napotnic
 • pregled vrnjenih napotnic
 • ažurno spremljanje plačil na napotnicah
 • pregled aktualnih prostih del vključno s kontaktnimi podatki
 • pošiljanje SMS sporočil
 • lasten @studentski-celje.si email račun
 • aplikacija za pregled @studentski-celje.si email računa
 • pregled in tisk dokumenta e-izkušnje

Za dostop do aplikacije se registriram, kjer izpolnim svoje osebne podatke ter željeno uporabniško ime. 
Po uspešni registraciji na svojo elektronsko pošto prejmem podatke za prijavo v aplikacijo.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-K) (Uradni list RS, št.76/2008 z dne 25.07.2008) postavlja starostni limit 26 let za vključitev v obvezno zdravstveno zavarovanje kot družinski član - otrok.
Za osebe, ki so dopolnile 26 let, obvezno zdravstveno zavarovanje kot družinski član kljub veljavnemu potrdilu o šolanju ni več možno.

Študenti, ki so med časom veljavnosti potrdila o šolanju dopolnili 26 let, si morajo najkasneje v 8 dneh po dopolnitvi 26. leta urediti obvezno zdravstveno zavarovanje.

Nova ureditev študentskega dela določa, da se tudi študentom in dijakom  odvaja pokojninsko in invalidsko zavarovanje 15,5 % od zaslužka.
Delo se bo študentom in dijakom štelo v pokojninsko dobo.
Izračun pokojninske dobe je vezan na minimalno plačo. V kolikor študent v koledarskem letu zasluži vsaj 12 minimalnih plač (ki trenutno znaša 790,73 EUR), se študentu prizna 12 mesecev pokojninske dobe. V enem letu se študentu prizna največ 12 mesecev pokojninske dobe. Sorazmerno z izplačili študentom se računa pokojninska doba.

Osebni podatek – je katerikoli podatek, ki se nanaša na posameznika, ne glede na obliko, v kateri je izražen (ime, priimek, telefonska številka, e-mail naslov, IP naslov itd).

 • Ime in priimek, rojstni datum in kraj rojstva potrebujemo za tvojo identifikacijo kot identifikator, ki te bo ločil od vseh drugih vpisanih v našo evidenco
 • Naslov prebivališča potrebujemo v primeru, da ti moramo poslati kakšno pošto (po navadi izpisek ob koncu obračunskega leta, ki je pomemben za obračun dohodnine)
 • Davčno številko in EMŠO prav tako uporabljamo kot identifikator, saj se mnogokrat zgodi, da ima več oseb isto ime in isti priimek, zato je ta dodatni podatek zelo pomemben, da ne pride do nevšečnosti, ki bi jih povzročila zamenjava. Obe številki se uporabljata tudi za posredovanje tvojih podatkov pristojnim službam (FURS, ZZZZS, ZPIZ...).
 • Podatek ali si študent ali dijak potrebujemo zato, da te razvrstimo v ustrezno evidenco, skladno z navodili pristojnega ministrstva. Na podlagi tega podatka ti tudi posredujemo delo, podatek pa pa mora biti skladen z dokazilom o tvojem statusu (po navadi potrdilo o vpisu).
 • Vpisno številko (številko indeksa) in datum prvega vpisa na fakulteto sta pomembna z vidika študentske dohodninske olajšave
 • Telefonska številka služi kot varnostni identifikator, ko se vpisuješ v spletno aplikacijo
 • Elektronski naslov potrebujemo za to, da se preko njega včlaniš v našo spletno aplikacijo in dostopaš do svoje članske strani 
 • TRR potrebujemo zato, da ti lahko nakažemo zaslužek. Ker pa lahko nakažemo zaslužek le na tvoj TRR nam moraš posredovati fotokopijo tvoje bančne kartice
 • izbris: pravico zahtevati izbris podatkov, ki niso pravilni, niso ažurni ali pa so nepopolni
 • popravek: pravico zahtevati popravek osebnih podatkov (napačen EMŠO, napačen naslov stalnega prebivališča…)
 • omejitev uporabe in obdelave
 • seznanitev: pravica do seznanitve katere osebne podatke Študentski servis hrani, za kakšne namene in kakšno je obdobje njihove hrambe

Dokumenti se nahajajo na strani Varstvo osebnih podatkov.

Državna štipendija

Državna štipendija je namenjena dijakom in študentom, ki se izobražujejo in izhajajo iz socialno šibkejših družin.

Dijaki naj vlogo za uveljavljanje državne štipendije vložijo v mesecu avgustu, da bodo ob izpolnjevanju pogojev upravičeni do državne štipendije s 1. septembrom.
Študenti naj vlogo za dodelitev državne štipendije vložijo v mesecu septembru, da bodo ob izpolnjevanju pogojev upravičeni do državne štipendije s 1. oktobrom.
Vlogo je treba oddati pri pristojnem centru za socialno delo.

Zoisova štipendija

Zoisova štipendija je namenjena dijakom in študentom, kot vspodbuda za doseganje izjemnih uspehov v šoli.

Zoisove štipendije podeljuje Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad
RS, kamor se tudi odda vloga v skladu z javnim pozivom.

Rok za oddajo vlog je: sreda, 5. 9. 2018, za dijake in petek, 5. 10. 2018, za študente.

Štipendija za deficitarne poklice

Namen štipendij za deficitarne poklice je spodbujanje mladih za izobraževanje za tiste poklice, ki jih na trgu primanjkuje. Razpis objavi Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije. Vlogo za štipendijo za posamezno šolsko leto je možno oddati do 20. 9. tekočega leta.

Kadrovska štipendija

Kadrovske štipendije lahko delodajalci sklepajo kadarkoli v šolskem oziroma študijskem letu, saj gre za pogodbeno razmerje med podjetjem in dijakom oz. študentom.

Dijaki in študenti se lahko s kadrovskimi štipendijami, ki jih podeljujejo
delodajalci, seznanijo na spletni strani sklada.


Študentje, ki imajo veljaven status v tekočem šolskem letu si lahko uredijo subvencionirano prehrano.Ob prvem vpisu v sistem najprej preko spletnega portala opraviš prijavo. Na podlagi pridobljene številke prijavnice se na Info točkah vpišeš v sistem. Ob prijavi potrebuješ veljavno potrdilo o vpisu.

Prijavo za šolsko prehrano za dijake oddajo starši ali skrbniki v šoli.Subvencionirano enotno vozovnico javnega potniškega prometa (IJPP) za dijake, študente in udeležence izobraževanja odraslih lahko urediš na spletu, z izpolnitvijo e-vloge, lahko pa jo tudi natisneš in jo odneseš na najbližje prodajno mesto. Oddaja vloge preko spleta je možna ves čas. Osebna oddaja vloge pa je možna za dijake do 21.8.2018 in za študente do 21.9.2018. Izbiraš lahko med letnimi, polletnimi in mesečnimi vozovnicami.

Ob nakupu subvenicionirane vozovnice za vlak, pa si lahko ugodno urediš tudi vozovnico za mestni promet v Ljubljani in Mariboru.Študenti, ki se izobražujejo izven kraja stalnega prebivališča in se vsakodnevno ne vozijo, lahko subvencionirano bivajo v študentskih domovih ali pri zasebnikih s subvencijo.

Vlogo za sprejem in podaljšanje subvencioniranega bivanja študentov visokošolskega študija v javnih in zasebnih študentskih in dijaških domovih ter pri zasebnikih je potrebno izpolniti na spletnem portalu eVŠ. Rok za oddajo vloge je običajno sredi avgusta.