Pogosta vprašanja

Naši zaposleni zbirajo vprašanja, ki jim jih člani najpogosteje zastavite in jih zapisujejo semkaj. Kadar se vam poraja vprašanje boste odgovor nanj najverjetnje najhitreje našli na tej strani.

Za prvi vpis v študentski servis potrebujem:

 • Izpolnjen vpisni list ( številka in veljavnost osebnega dokumenta, davčna številka, številka transakcijskega računa)
 • Dokazilo o statusu študenta ali dijaka za tekoče leto (potrdilo o vpisu, študentska ali dijaška izkaznica)

Kopijo kateregakoli dokazila lahko pošljem po pošti, mailu ali faxu. Pošljem lahko potrdilo o vpisu, index, dijaško ali študentsko izkaznico, spričevalo.

Članstvo na študentskem servisu podaljšam vsako šolsko leto z dokazilom o statusu študenta ali dijaka (potrdilo o vpisu, index, študentska ali dijaška izkaznica, spričevalo).
Samo z urejenim članstvom lahko dvignem novo napotnico, pregledujem prosta dela, prejemam pomembna obvestila.

Kot študent še vedno lahko delam tudi ko dopolnim 26 let. Če se vpišem na študij po 26. letu izgubim posebno osebno olajšavo za študente in dijake, ki znaša 2.477,03 €.
Ta olajšava se prizna tudi študentu, ki je starejši od 26 let, če se vpiše na študij do 26. leta starosti (najpozneje v letu, ko je dopolnil 26 let), in sicer za dodiplomski študij za dobo največ šest let od dneva vpisa in za podiplomski študij za največ štiri leta od dneva vpisa).
Če študentu ta olajšava ne pripada, se mu od vsakega nakazila trga akontacija dohodnine 25%.

 • prosta dela lahko pregledujem v naših poslovalnicah: na oglasni deski, v mapicah ali preko interneta. Zapomnim si šifro dela in vprašam na študentski servis, kjer mi posredujejo kontaktne podatke (telefon, podjetje, ime). Hitro pokličem v podjetje, kjer se dogovorim za delo.
 • registriram se na članske strani. Kot registriran uporabnik imam preko svoje osebne strani dostop do vseh kontaktnih podatkov.
 • uredim si brezplačno SMS in mail obveščanje o prostih delih.

To je dokument v katerem se beležijo moje izkušnje, ki jih pridobim s študentskim delom.
E-izkušnje mi bodo v pomoč pri sestavi življenjepisa oz. pri iskanju zaposlitve.
E-izkušnje lahko natisnem na spletni strani, dostopne so vsem, ki so registrirani na članskih straneh.


Vzorec dokumenta e-izkušnje

Lahko si uredim brezplačno sms obveščanje o zaslužkih, natančen pregled zaslužkov pa je imam članskih straneh, kjer se registriram s svojo člansko številko.

To je aplikacija za člane ki mi omogoča:

 • pregled osebnih podatkov
 • spremembo osebnih podatkov
 • pregled oprtih stalnih ter enkratnih napotnic
 • pregled vrnjenih napotnic
 • ažurno spremljanje plačil na napotnicah
 • pregled aktualnih prostih del vključno s kontaktnimi podatki
 • pošiljanje SMS sporočil
 • lasten @studentski-celje.si email račun
 • aplikacija za pregled @studentski-celje.si email računa
 • pregled in tisk dokumenta e-izkušnje

Za dostop do aplikacije se registriram, kjer izpolnim svoje osebne podatke ter željeno uporabniško ime. 
Po uspešni registraciji na svojo elektronsko pošto prejmem podatke za prijavo v aplikacijo.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-K) (Uradni list RS, št.76/2008 z dne 25.07.2008) postavlja starostni limit 26 let za vključitev v obvezno zdravstveno zavarovanje kot družinski član - otrok.
Za osebe, ki so dopolnile 26 let, obvezno zdravstveno zavarovanje kot družinski član kljub veljavnemu potrdilu o šolanju ni več možno.

Študenti, ki so med časom veljavnosti potrdila o šolanju dopolnili 26 let, si morajo najkasneje v 8 dneh po dopolnitvi 26. leta urediti obvezno zdravstveno zavarovanje.

Nova ureditev študentskega dela določa, da se tudi študentom in dijakom  odvaja pokojninsko in invalidsko zavarovanje 15,5 % od zaslužka.
Delo se bo študentom in dijakom štelo v pokojninsko dobo.
Izračun pokojninske dobe je vezan na minimalno plačo. V kolikor študent v koledarskem letu zasluži vsaj 12 minimalnih plač (ki trenutno znaša 790,73 EUR), se študentu prizna 12 mesecev pokojninske dobe. V enem letu se študentu prizna največ 12 mesecev pokojninske dobe. Sorazmerno z izplačili študentom se računa pokojninska doba.