Vpis v študentski servis

Za prvi vpis v študentski servis potrebuješ

 1. Izpolnjen vpisni obrazec/list
  • vpisni list (obrazec tudi v PDF obliki)
  • davčno številko
  • številko transakcijskega računa
 2. Dokazilo o statusu dijaka ali študenta (vsi ki se vpisujejo)
  Potrdilo o vpisu, indeks, študentska ali dijaška izkaznica. Kopijo kateregakoli dokazila nam lahko pošlješ tudi po pošti.
  Za vpis ni potrebno pošiljati potrdila o vpisu, če si vpisan v srednjo šolo, visokošolski zavod ali fakulteto v Sloveniji, saj lahko te podatke dobimo iz centralne evidence CEUVIZ in EVŠ.
 3. Potrdilo Zavoda RS za zaposlovanje, da oseba ni vpisana v evidenco brezposelnih oseb.
 4. Potni list z veljavno bivalno vizo.
  (samo tuji državljani s statusom dijaka ali študenta v Sloveniji)

Sem že član študentskega servisa

Osebni podatki
Uporabniški podatki za dostop
Podatki o šolanju
Skena ali fotografije potrdila o vpisu NI POTREBNO POŠILJATI, ČE si vpisan v srednjo šolo, visokošolski zavod ali fakulteto v Sloveniji, saj lahko te podatke dobimo iz centralne evidence CEUVIZ in EVŠ.
Plačilo želim prejeti na:
SI56