Regulativa

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o visokem šolstvu (ZViS-K)

Sprememba minimalne bruto urne postavke

Zakon o spremembah Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF-D)

Študentsko delo in obračun DDV od koncesijske dajatve in prispevkov

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF-C)

Dohodninska lestvica za leto 2015

Zakon o izobraževanju odraslih

Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti

Zakon o delovnih razmerjih

Zakon o dohodnini

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju

Zakon o varnosti in zdravju pri delu

Pravilnik o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev

Pravilnik o varovanju zdravja pri delu otrok, mladostnikov in mladih oseb

Pravilnik o pogojih za opravljanje dejavnosti agencij za zaposlovanje

Zakon o dodatni koncesijski dajatvi od prejemkov, izplačanih za občasna in začasna dela študentov in dijakov

Zakon o visokem šolstvu (ZViS-UPB7)