Regulativa

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2N)

Sprememba minimalne bruto urne postavke

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2Z)

Začasno in občasno delo dijakov in študentov

Lestvica za odmero dohodnine

Sprememba minimalne bruto urne postavke

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2)

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ)

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF-C)

Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti

Stališče IRSD glede zagotavljanja zdravstvenih pregledov delavcev

Splošna uredba o varstvu podatkov

Zakon za urejenje položaja študentov (ZUPŠ)

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o visokem šolstvu (ZViS-K)

Zakon o spremembah Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF-D)

Študentsko delo in obračun DDV od koncesijske dajatve in prispevkov

Zakon o izobraževanju odraslih

Zakon o urejanju trga dela

Zakon o delovnih razmerjih

Zakon o dohodnini

Zakon o varnosti in zdravju pri delu

Pravilnik o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev

Pravilnik o varovanju zdravja pri delu otrok, mladostnikov in mladih oseb

Pravilnik o pogojih za opravljanje dejavnosti agencij za zaposlovanje

Zakon o dodatni koncesijski dajatvi od prejemkov, izplačanih za občasna in začasna dela študentov in dijakov

Zakon o visokem šolstvu (ZViS-UPB7)