Karierni nasveti

NEKAJ KARIERNIH NAPOTKOV

Za naše člane smo pripravili nekaj napotkov, ki so v pomoč pri iskanju dela, zaposlitve ali pri realizaciji podjetniške ideje.

Sodelavci Študentski.si bomo z veseljem pomagali vsem našim članom, ki se bodo na nas obrnili po kakšen koristen nasvet.

Naša e-pošta za nasvet delo@studentski.si

PRIPRAVE NA ISKANJE DELA * KOT MENTALNI PROCES

*delo: začasno ali občasno delo, zaposlitev, pogodbeno delo, podjetništvo idr.

 1. opredelimo si naš osebnostni okvir
 2. opredelimo si naša pričakovanja in našo pripravljenost
 3. opredelimo si naše cilje (kratkoročne, srednjeročne, dolgoročne)

PRIPRAVE KARIERNEGA NAČRTA

Na osnovi analize in sinteze prejšnjih postavk naredimo t.i. karierni načrt.

 1. min. 10 idej: kje se vidimo (sektor, dejavnost, vloga, pozicija, odgovornost, vložek, pričakovanja, napredovanje in rast kariere)
 2. preoblikovanje idej v koncepte: za vsako idejo narediti SWOT: tveganja, priložnosti, prednosti, slabosti (rangiranje konceptov glede prioritete)
 3. za vsak preostali koncept izdelati načrt: kaj je potrebno narediti za dosego prvega cilja; začeti z delom; upravljanje z informacijami, z znanjem, z izkušnjami; lastni napredek

PREDSTAVITVENA MAPA

Ključno je obvladovati t.i. predstavitveno mapo. Predstavitvena mapa je osebna izkaznica posameznika, je ogledalo posameznika in tega, kar želi sporočiti o sebi, je nikoli dokončana zgodba, je pripomoček za utrjevanje samopredstave in je pomembno prodajno orodje.

Oblika in vsebina predstavitvene mape je glede izvedbe prepuščena posamezniku. Je odraz posameznikove zavzetosti, kreativnosti, reaktivnosti, estetike, vrednot idr.

Osnovni namen sestavin predstavitvene mape je:

 • prodati svojo osebnost (preteklost, okolje, vrednote, dosežke idr.)
 • prodati svojo strokovnost (spretnosti, znanja, kvalifikacije, rezultate idr.)
 • prodati svojo ceno (pričakovanja, pripravljenost, zmožnost idr.)

Obvezna sestavina predstavitvene mape je življenjepis (CV). Življenjepis je dokument, ki ga ne "napišemo", ampak ga neprestano gradimo in dopolnjujemo. Življenjepis je sestavljen iz osebnih podatkov, izobrazbe, poklicne poti in izkušenj, predstavitev osnovnih lastnosti.

Življenjepis dopolnjuje t.i. pregled različnih profesionalnih izkušenj. Gre za pregled naših dosedanjih aktivnosti in izkušenj, ki smo si jih pridobili v življenju.

Pomembno dopolnilo je tudi seznam naših dosedanjih dosežkov, rezultatov, kvalifikacij, ki so mu dodana različna dokazila (fotokopija spričevala, diplome, nagrade idr.).

Zbirka referenc in referenčnih pisem naj bo vaše spričevalo. Vedno, ko zaključite z delom, prosite delodajalca za kredibilno referenco.

Zbirka fotografij iz zasebnega, družabnega in profesionalnega okolja je pomembna vizualna sestavina vaše predstavitvene mape.

"PRODAJATI" JE OPRAVILO, KI JE POVSOD NA PRVEM MESTU

Iskanje zaposlitve je prodaja oziroma trženje proizvoda, ki naj bi ga najbolje poznal. Tržiš namreč samega sebe oziroma svoje sposobnosti, spretnosti, osebnost idr.

Prvi cilj je doseči, da te delodajalec (investitor) povabi na predstavitveni razgovor.

Predpogoj za dosego tega cilja je odlično sestavljeno in napisano spremno pismo za sprejem na delovno mesto. Pri delodajalcu mora vzbuditi zanimanje po principu AIDA (Attention = vpadljivost; Interes = zanimanje; Desire = želja po osebnem kontaktu; Action = vabilo na razgovor). Pomembne argumente je potrebno predstaviti v čimbolj privlačni obliki, predvsem pa kratko in jedrnato.

Spremno pismo za sprejem na delovno mesto je dopis s katerim nagovorimo delodajalca in mu poskušamo obrazložiti namen naše predstavitve. Spremnemu pismu dodamo življenjepis, zahtevana dokazila, predstavitev izkušenj, reference, sliko idr. Predstavitev mora predstaviti našo primernost in kvalificiranost za konkretno delovno mesto. Na podlagi naše predstavitve (kot celote) se bo delodajalec odločil, ali nas bo povabil na razgovor.

Pomembno:

 • spremno pismo mora biti v celoti napisana v pravilni slovenščini in brez napak
 • priporočljivo oziroma nujno je uporabljati kratke stavke brez nepotrebnega verbalizma
 • za podrobno razlago stvari bo čas na razgovoru
 • bolje je pisati o svojih uspehih in rezultatih, kot o odgovornosti
 • posreduj le zahtevane informacije
 • izpostavljanje različnih hobijev, če niso zares pomembni, ni primerno
 • lastnoročni podpis na spremno pismo in na življenjepis ne sme izostati

Načrtovanje in priprava na razgovor s potencialnim delodajalcem = 80% uspeha.

Na razgovoru te želi delodajalec bolje spoznati in oceniti. V 10 do 60 minutah želi čimbolje dopolniti informacije, ki si jih posredoval v pismeni vlogi. Zdaj imaš priložnost podrobne predstavitve razlogov za prijavo in ostalih stvari, ki jih želiš povedati. Seveda se moraš na razgovor temeljito pripraviti.

Zberi in pridobi čimveč informacij o delodajalcu (kaj dela, njegova pozicija na trgu, finančni položaj, kakšen kader pričakuje idr.). Vse te informacije lahko pridobivaš na različne načine, ki so plod tvoje iznajdljivosti (znanci, mediji, podatkovne baze idr.).

Pripravi si vprašanja. Med razgovorom boš dobil možnost vprašati delodajalca kar te zanima. Med drugim postavi tudi vprašanja, ki bodo poudarjala tvoja znanja, še posebej, če gre za področje delovnega mesta, za katerega se boriš.

ŽIVLJENJEPIS - Curriculum Vitae

Osebni podatki

 • ime in priimek
 • naslov
 • datum rojstva
 • državljanstvo
 • telefon
 • e-naslov

Izobrazba

 • vse formalno pridobljene izobrazbe od najvišje navzdol
 • če zadnja stopnja ni dokončana vnesi le letnico začetka
 • k vsaki izobrazbi vnesi podatke:
  • začetek in konec izobraževanja
  • izobraževalna inštitucija
  • oblika študija
  • pridobljeni naziv
  • pomembni dosežki med študijem

Dodatna znanja in spretnosti

 • vsa neformalno pridobljena znanja
 • tečaji, seminarji (datum poteka, naslov predavanja, izvajalec in učinek predavanja)
 • znanje tujih jezikov (stopnja razumevanja, pisanja in sporazumevanja)
 • računalniški programi (vrsta programa, stopnja znanja in uporabe)
 • druga znanja (vsa znanja, ki ne sodijo v zgornje alineje predstavljajo pa tvojo prednost pred drugimi kandidati, stopnja znanja in uporabe znanj)
 • morebitno bivanje in izobraževanje v tujini
 • vozniško dovoljenje (kategorija ter navedba lasten prevoz da/ne)

Delovne izkušnje

 • leto delovnih izkušenj
 • področja delovnih izkušenj
 • za vsako delovno izkušnjo navedba:
  • začetek in konec delovnega razmerja
  • delovno mesto/naziv
  • podjetje
  • odgovornosti
  • naloge
  • delovni dosežki

Kraj, datum in lastnoročni podpis

Priloge diplome, referenc, idr.

Primer vloge

Ime in priimekKraj in datum

Naslov


Naslov podjetja

1. Najprej napišeš kje si razpis za prosto delovno mesto našel, za katero delovno mesto se zanimaš (v kolikor jih je bilo razpisanih več). V primeru prijave brez razpisa itd.

2. Da boš lahko poudaril pravilna znanja in sposobnosti se moraš temeljito pozanimati, s čim se podjetje ukvarja, kaj pričakuje od novega kandidata in jim podati rešitev zakaj si ti primeren za to delovno mesto

3. Usmeri se na potrebe in probleme kadrovnika. Povej kako lahko s svojimi znanji in sposobnosti pomagaš reševati njihove probleme, da imaš kvaliteto in motivacijo za uspeh. Navduši kadrovika, da si bo podrobno pogledal tvoj življenjepis.

4. Pokaži navdušenje nad delovnim mestom in zakaj se prijavljaš.

5. Zaključi vlogo z zahvalo na morebitno srečanje, povabilo na razgovor, itd.


S spoštovanjem,

natipkano ime

(lastnoročni podpis)V Celju, 03.08.2015karierne nasvete pripravili kadrovski svetovalci Študentski.si