Pogosta vprašanja

Naši zaposleni zbirajo vprašanja, ki jim jih podjetja najpogosteje zastavite in jih zapisujejo semkaj. Kadar se vam poraja vprašanje boste odgovor nanj najverjetnje najhitreje našli na tej strani.

Podjetje, ki potrebuje občasno in priložnostno pomoč pri delu, lahko najame študenta ali dijaka. Pri iskanju študenta ali dijaka lahko objavi prosto delo na študentskem servisu. Za objavo dela je potreben vpis v bazo študentskega servisa. Vpis obsega naziv, naslov, davčno številko in matično številko, ter podatke o odgovorni osebi in podatke o kontaktni osebi glede dela. Za objavo prostega dela objavi podjetje tudi podatke o delu.
Podjetje lahko objavo o prostem delu odda v poslovalnici študentskega servisa, po telefonu, po mailu ali v obrazcu na spletni strani www.studentski.si.
Prosto delo je objavljeno v poslovalnici študentskega servisa in na spletni strani www.studentski.si

Po preteku dela ali obračunskega obdobja podjetje izpolni napotnico oz. obračunski list s podatki o opravljenem delu.
Na napotnici oz. obračunskem listu morajo biti izpolnjeni podatki: ime in priimek študenta ali dijaka, številka napotnice, termin dela, številko ur, ki jih je študent ali dijak opravil, urna postavka ter skupni znesek. S potrjeno napotnico oz. obračunskim listom se podjetje zaveže da je član opravil delo. Študentski d.o.o. na podlagi izpolnjene in potrjene napotnice izstavi račun podjetju.

Aplikacija "E-poslovanje" za podjetja omogoča:

  • pregled veljavnih napotnic
  • elektronsko naročanje napotnic
  • pregled vrnjenih napotnic
  • elektronsko vračanje napotnic
  • pregled prometa članov
  • pregled in tiskanje računov
  • pregled zapadlih računov
  • iskanje po postavkah na računih
  • naročilo prostega dela
  • pregled regulativ ter obvesti

Študenti ali dijaki do plačila malice in potnih stroškov zakonsko niso upravičeni.

Imamo možnost izstavitve računa po stroškovnih mestih. V kolikor ima podjetje več oddelkov in bi želelo razdeliti stroške na posamezne oddelke, lahko izstavimo en račun, razdeljen po stroškovnih mestih. Vaša stroškovna mesta nam sporočite v poslovalnico po telefonu 03 490 1090 ali na mail delo@studentski.si.