Kalkulator stroškov

Za vas smo pripravili enostaven kalkulator za izračun zaslužka člana in vaših povezanih stroškov.

13,95 % član nameni plačilu Pokojninskega in invalidskega zavarovanja.
16 % koncesijska dajatev
2 % dodatna koncesijska dajatev
14,17 % prispevkov
32,17 % dajatev in prispevkov
22 % DDV