Dohodnina


Informacije za dohodnino 2023

(velja za obdobje od 01. 01. 2023 do 31. 12. 2023)

Akontacija dohodnine
  • 22,5 % neto za vsako nakazilo, višje od 400 EUR,
  • 22,5 % neto za vsako nakazilo, če dijak ali študent ne izpolnjujejo pogojev za posebno osebno olajšavo
  • 22,5 % za vsako nakazilo ne glede na višino nakazila, če je oseba nerezident
Posebna osebna olajšava za dijake in študente: 3.500,00 EUR
Pogoja za uveljavitev posebne osebne olajšave:
  • status dijaka ali študenta in
  • starost do 26. let (prizna se tudi študentu, ki je starejši od 26 let, če se vpiše na študij do 26. leta starosti (najpozneje v letu, ko je dopolnil 26 let), in sicer za dodiplomski študij za dobo največ šest let od dneva vpisa in za podiplomski študij za največ štiri leta od dneva vpisa).
Splošna olajšava: višina skupne splošne olajšave je odvisna od višine skupnega dohodka v letu 2023.

za zavezance s skupnimi dohodki do 16.000,00 EUR bruto je 5.000,00 EUR + (18.761,40 - 1,17259 * skupni dohodek)

za zavezance s skupnimi dohodki nad 16.000,000 EUR bruto je 5.000,00 EUR.

Prizna se vsakemu rezidentu pod pogojem, da drug rezident za njega ne uveljavlja posebne olajšave za vzdrževanega družinskega člana. V primeru, da starš člana prijavi kot vzdrževanega družinskega člana, član izgubi to olajšavo.

SKLEP

Če ima član status dijaka ali študenta in ga bodo starši uveljavljali kot vzdrževanega družinskega člana, lahko v letu 2023 neobdavčeno zasluži 4.698,00 EUR bruto. Tisti, ki pa jih starši ne uveljavljajo kot vzdrževane družinske člane lahko neobdavčeno zaslužijo 14.216,00 € bruto.

Izračun za dohodnino je vedno potrebno narediti individualno, odvisno od tega, koliko je član zaslužil in seveda katere olajšave so mu priznane. Olajšave so odvisne od tega ali ima status študenta ali dijaka celo koledarsko leto in ali ga starši uveljavljajo kot vzdrževanega družinskega člana. Pri izračunu pa je potrebno upoštevati tudi t.i. 10 % normiranih stroškov in 15,5 % PIZ.


Dohodninska lestvica in olajšave v letu 2024 ostajajo nespremenjene.
Novela Zakona o dohodnini (ZDoh-2AA)

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini

Aktualni Zakon o dohodnini

Dohodninska lestvica
Za vprašanja povezana z dohodnino smo na razpolago na Studentski.si!

Pišite nam na mail: delo@studentski.si!


za leto 2024

Izračun dohodnine

Informativni izračun dohodnine za leto 2023

Za natančnejši in uradni izračun dohodnine pojdi na edavki.durs.si.