Dohodnina

Informacije za dohodnino 2017

(velja za obdobje od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017)

Akontacija dohodnine
  • 22,5 % neto za vsako nakazilo, višje od 400 EUR,
  • 22,5 % neto za vsako nakazilo, če dijak ali študent ne izpolnjujejo pogojev za posebno osebno olajšavo
  • 22,5 % za vsako nakazilo ne glede na višino nakazila, če je oseba nerezident
Posebna osebna olajšava za dijake in študente: 2.477,03 EUR
Pogoja za uveljavitev posebne osebne olajšave:
  • status dijaka ali študenta in
  • starost do 26. let (prizna se tudi študentu, ki je starejši od 26 let, če se vpiše na študij do 26. leta starosti (najpozneje v letu, ko je dopolnil 26 let), in sicer za dodiplomski študij za dobo največ šest let od dneva vpisa in za podiplomski študij za največ štiri leta od dneva vpisa).
Splošna olajšava: 3.302,70 EUR

Prizna se vsakemu rezidentu pod pogojem, da drug rezident za njega ne uveljavlja posebne olajšave za vzdrževanega družinskega člana. V primeru, da starš člana prijavi kot vzdrževanega družinskega člana, član izgubi to olajšavo.

Rok za oddajo vloge za uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane je 5.2.2017.
Dodatna splošna olajšava:
  • za zavezance s skupnimi dohodki do 11.166,37 EUR bruto je 3.217,12 EUR
  • za zavezance s skupnimi dohodki nad 11.166,37 EUR bruto do 12.570,89 EUR bruto je 1.115,94 EUR.
SKLEP

Član lahko v najboljšem primeru zasluži 11.166,37 EUR bruto neobdavčeno v letu 2017. Če zasluži več, se osnova za dohodnino računa tako, da se od zasluženega zneska odštejejo vse olajšave.

Če ima član status dijaka ali študenta in ga bodo starši uveljavljali kot vzdrževanega družinskega člana, lahko v letu 2017 neobdavčeno zasluži 3.324,87 EUR bruto.

Izračun za dohodnino je vedno potrebno narediti individualno, odvisno od tega, koliko je član zaslužil in seveda katere olajšave so mu priznane. Olajšave so odvisne od tega ali ima status študenta ali dijaka celo koledarsko leto in ali ga starši uveljavljajo kot vzdrževanega družinskega člana. Pri izračunu pa je potrebno upoštevati tudi t.i. 10 % normiranih stroškov.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini

Aktualni Zakon o dohodnini

Dohodninska lestvica

Za vprašanja povezana z dohodnino smo na razpolago na Studentski.si!
Pišite nam na mail: info@studentski.si!

za leto 2018

Izračun dohodnine

Informativni izračun dohodnine za leto 2017

Za natančnejši in uradni izračun dohodnine pojdi na edavki.durs.si.