Ugodnosti v novem šolskem letu!

Z novim šolskim letom si lahko urediš tudi določene ugodnosti! Pravočasno poskrbi za prevoz, prehrano, bivanje ter izkoristi možnost za štipendijo!

Kako do štipendije?

Državna štipendija

Državna štipendija je namenjena dijakom in študentom, ki se izobražujejo in izhajajo iz socialno šibkejših družin.

Dijaki naj vlogo za uveljavljanje državne štipendije vložijo v mesecu avgustu, da bodo ob izpolnjevanju pogojev upravičeni do državne štipendije s 1. septembrom.
Študenti naj vlogo za dodelitev državne štipendije vložijo v mesecu septembru, da bodo ob izpolnjevanju pogojev upravičeni do državne štipendije s 1. oktobrom.
Vlogo je treba oddati pri pristojnem centru za socialno delo.

Zoisova štipendija

Zoisova štipendija je namenjena dijakom in študentom, kot vspodbuda za doseganje izjemnih uspehov v šoli.

Zoisove štipendije podeljuje Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS, kamor se tudi odda vloga v skladu z javnim pozivom.

Rok za oddajo vlog je: sreda, 5. 9. 2018, za dijake in petek, 5. 10. 2018, za študente.

Štipendija za deficitarne poklice

Namen štipendij za deficitarne poklice je spodbujanje mladih za izobraževanje za tiste poklice, ki jih na trgu primanjkuje. Razpis objavi Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije. Vlogo za štipendijo za posamezno šolsko leto je možno oddati do 20. 9. tekočega leta.

Kadrovska štipendija

Kadrovske štipendije lahko delodajalci sklepajo kadarkoli v šolskem oziroma študijskem letu, saj gre za pogodbeno razmerje med podjetjem in dijakom oz. študentom.

Dijaki in študenti se lahko s kadrovskimi štipendijami, ki jih podeljujejo delodajalci, seznanijo na spletni strani sklada.

Kako do subvencionirane prehrane?

Študentje, ki imajo veljaven status v tekočem šolskem letu si lahko uredijo subvencionirano prehrano. Ob prvem vpisu v sistem najprej preko spletnega portala opraviš prijavo. Na podlagi pridobljene številke prijavnice se na Info točkah vpišeš v sistem. Ob prijavi potrebuješ veljavno potrdilo o vpisu.

Prijavo za šolsko prehrano za dijake oddajo starši ali skrbniki v šoli.

Kako si uredim subvencioniran javni prevoz?

Subvencionirano enotno vozovnico javnega potniškega prometa (IJPP) za dijake, študente in udeležence izobraževanja odraslih lahko urediš na spletu, z izpolnitvijo e-vloge, lahko pa jo tudi natisneš in jo odneseš na najbližje prodajno mesto. Oddaja vloge preko spleta je možna ves čas. Osebna oddaja vloge pa je možna za dijake do 21.8.2018 in za študente do 21.9.2018. Izbiraš lahko med letnimi, polletnimi in mesečnimi vozovnicami.

Ob nakupu subvenicionirane vozovnice za vlak, pa si lahko ugodno urediš tudi vozovnico za mestni promet v Ljubljani in Mariboru.

Kako si uredim subvencionirano bivanje?

Študenti, ki se izobražujejo izven kraja stalnega prebivališča in se vsakodnevno ne vozijo, lahko subvencionirano bivajo v študentskih domovih ali pri zasebnikih s subvencijo.

Vlogo za sprejem in podaljšanje subvencioniranega bivanja študentov visokošolskega študija v javnih in zasebnih študentskih in dijaških domovih ter pri zasebnikih je potrebno izpolniti na spletnem portalu eVŠ. Rok za oddajo vloge je običajno sredi avgusta.