Sprememba pri obračunavanju študentskega dela

S spremembo Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju se je spremenil obračun prispevkov za socialno varnost.Za izplačila dohodkov iz študentskega dela se prispevki za socialno varnost obračunajo:


  • Do 31. januarja 2024 je bila osnova za obračun prispevkov bruto izplačilo študentu.

  • Od 1. februarja 2024 je osnova za obračun prispevkov za socialno varnost zmanjšana za 10% normiranih stroškov.