Nove napotnice za študijsko leto 22/23!

Z novim študijskim letom je potrebno podaljšati članstvo in naročiti nove napotnice!

Članstvo lahko podaljšaš na članskih straneh s klikom "Zahtevaj podaljšanje".

Če v novem študijskem letu še delaš, naroči novo napotnico!